Drcení a třídění stavebních sutí

Nabízíme mobilní drcení stavebních sutí, betonu a kamene přímo u Vás. Drtíme pomocí čelisťového drtiče Komplet K-JC704, který se pohybuje pomocí pásů.

Zemní práce a demolice

Nabízíme provedení zemních a výkopových prací. Dále nabízíme demolice objektů od vyřízení povolení až po likvidaci materiálů.

Zpevnění cest

Nabízíme provedení zpevnění cest a manipulačních ploch pomocí recyklátů. Dále nabízíme provedení mlatových cest s využitím recyklovaného materiálů.