Nabízíme zpevnění stávajících nebo nových cest pomocí recyklátů. Jedná se o levné řešení zpevnění lesních cest, účelových komunikací nebo manipulačních ploch. Dle dohody strhneme stávající nestabilní podloží, zhutníme a navezeme požadovanou vrstvu a frakci recyklátu, kterou opět zhutníme.

Dále nabízíme zhotovení mlatových cest. Tyto cesty se často využívají v zahradách a parcích, kde není žádoucí pokládat betonovou dlažbu. Tím zachováme přírodní cesty. Cesty vytvoříme strhnutím stávající vrstvy podloží o cca 30 cm. Základ cesty tvoří  geotextilie, na ní jsou postupně kladeny a hutněny vrstvy od nejhrubší frakce po nejjemnější. Tím se vše dokonale spojí. Cesta se stává kvalitní a pevná.

Fotogalerie