Proč vůbec recyklujeme?  Využíváním stavebního a demoličního odpadu předcházíme zbytečnému zaplňování našich skládek. Dále plně využíváme materiálový potenciál výrobků – to znamená, že namísto spotřebování vysoce kvalitních primárních surovin, můžeme použít recykláty stavebních sutí, které jsou pro určité aplikace dostačující. Tím pak šetříme zdroje nerostných surovin a šetříme i energii na získávání primárních surovin. V důsledku to znamená i snížení dopadů na životní prostředí.

Recyklát z betonu

Nejkvalitnějším a nejžádanějším recyklovaným materiálem. Beton lze znovu využívat jako plnivo do betonových směsí. Lze využívat jako podkladní vrstva v liniových stavbách pod chodníky, silnice a dálnice. K zpevnění cest a manipulačních ploch.

Recyklát z cihel a keramických výrobků

Jejich využití lze najít v méně únosných, lehčených nebo výplňových směsích betonu.  Dále se v malých frakcích využívají jako povrchové úpravy na sportovištích tzv. antuka. Jsou využívány jako zásypový materiál k obsypu inženýrských sítí, pro stabilizaci podkladů u nestmelených vrstev vozovek a cest.

Směsný recyklát

Využívá se jako zásypový a obsypový materiál k inženýrským sítím. Využití nachází také při zpevňování cest a stabilizaci podkladů pod zámkové dlažby, základové desky apod…